sobota, 7 stycznia 2012

Bug kamieni / Bug stones

Bug kamieni szlachetnych, jest to pewna luka w grze, która polega na możliwości uzupełnienia sobie przez kombinującego gracza swojego skarbca do pełna. Uzupełnienie to można dokonać w każdym swoim zamku,  ale dotyczy tylko kamieni produkowanych, czy jak kto woli wydobywanych w danym zamku.
Dzięki temu bugowi gracz dysponuje praktycznie dowolną ilością kamieni szlachetnych takich jak diamenty,  rubiny, czy szmaragdy,  potrzebnych między innymi dla medyka na uzdrowienie części swojej armii, zakup dowolnej ilości aktów przejęcia,  czy też wysyłanie coraz to nowych powozów do zabudowy.


Bug precious stones, this is a flaw in the game, which relies on the possibility of complementing to full his treasure. This suplement can be made in any of your castle, but concerns only to manufactured stone in the castle. 
Thanks bug players has practically any number of precious stones, such as diamonds, rubies, emeralds needed for medic to heal parts of your army, purczase any numbers of acts of acquisition, or sending more and more new carriages for the building.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz