sobota, 7 stycznia 2012

Przerwa Świąteczna nie fair / Christmas break - not fair

Bigpoint nie potraktował przerwy świątecznej uczciwie. Blokada w atakowaniu miała trwać od Świąt Bożego Narodzenia aż do Nowego Roku, tymczasem przerwano ją i pozwolono największym graczom na zdobycie poszarzałych zamków!! I komu tu się wyżalić?? ;)


I must truly say, that Bigpoint  treated the Christmas break not fairly. Lock in the attacks was last from Christmas until the New Year, while it was stopped and allowed the biggest  players to conquest grey castles! 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz