Wasze komentarze/ Your comments

Potraktujcie tę zakładkę jako chat:)  / Treat this page as a chat room:)


I mam od razu pierwsze pytanie / And my first question is:
jak myślicie do jakiego poziomu rozwijać budynki militarne? 
Czy poziom 71 jest już wystarczający?
Każdy kolejny poziom rozbudowy kosztuje niesamowitą ilość surowca. Czy w tym wypadku nie lepiej zainwestować w wydobycie?
Do jakiego poziomu wy rozbudowujecie wydobycie surowców?


Colleagues, 
how do you think I should develop level of military buildings?
Level 71 is already sufficient?

We must remember hat each successive level of development costs an incredible amount of raw material. In this case if will not be better to invest in mining?
To what level of extraction you expanding?
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz