wtorek, 10 stycznia 2012

Podaję Wam kilka wskazówek jak szybko rozwinąć sojusz

Some tips how to quickly develop an alliance


- aktywna i ciągła wymiana informacji między graczami /
active and continuous exchange of information between players
- wspólne ustalenia odnośnie przesyłania wsparcia zarówno militarnego jak i gospodarczego, oparte na doświadczeniu gracza prowadzącego /
* common arrangements for sending support to both: military and economicbased on experience of leading player
- wspólne działania rozwijające zdolności rozwoju i wzajemnych walk (walki ustalane z generałem sektora dla bezpieczeństwa sojuszu) /
joint actions to develop capacity for development and mutual fights (fights scheduled of general industry safety alliance)


Wdrażanie "najmłodszych" w sytuację sojuszu i możliwości jakie to za sobą niesie: /
* Implementation of the "youngest" in the situation of the alliance and the opportunities it brings:


- kierowanie działaniami gracza w sposób umożliwiający mu realizowanie własnych planów na grę /
direction of the player to allow him to pursue their own plans for the game
- pomoc w realizacji celów które chciałby zrealizować podopieczny /
assistance in achieving purpose, which would like to achieve ward


PODZENIA / Good Luck :):):)

poniedziałek, 9 stycznia 2012

Bug wojska/ Armie Bugs

Bugi wojska są jednymi z najgorszych z bugów,  które występują w Damorii.
Bugi wojska polegają na tym,  że nieuczciwy gracz używa nakładki na Firefoxa lub oddzielnego programu,  która umożliwia mu "dopisywanie" sobie dowolnej ilości wojska w dowolnie wybranym swoim zamku na Damorii.  Przez bugi wojsk gracze,  którzy tracą ogromne ilości wojsk w swoich atakach,  w ciągu kilkunastu sekund mogą uzupełnić sobie braki,  a także stworzyć nową ogromną armię w każdym swoim zamku.


Bugs troops are the worstof the bugs among all in Damoria. Ther rely on the fact, that the dishonest players usues an overlay to Firfox or a separate special program that allows him to "adding" any number of the troops at any castle. Thanks troops bugs, players who lose huge amounts of soldiers in their attacs, can in a few seconds fullfil the gaps and create a new massive army in each of theirs castle.

sobota, 7 stycznia 2012

Przerwa Świąteczna nie fair / Christmas break - not fair

Bigpoint nie potraktował przerwy świątecznej uczciwie. Blokada w atakowaniu miała trwać od Świąt Bożego Narodzenia aż do Nowego Roku, tymczasem przerwano ją i pozwolono największym graczom na zdobycie poszarzałych zamków!! I komu tu się wyżalić?? ;)


I must truly say, that Bigpoint  treated the Christmas break not fairly. Lock in the attacks was last from Christmas until the New Year, while it was stopped and allowed the biggest  players to conquest grey castles! 

Bug kamieni / Bug stones

Bug kamieni szlachetnych, jest to pewna luka w grze, która polega na możliwości uzupełnienia sobie przez kombinującego gracza swojego skarbca do pełna. Uzupełnienie to można dokonać w każdym swoim zamku,  ale dotyczy tylko kamieni produkowanych, czy jak kto woli wydobywanych w danym zamku.
Dzięki temu bugowi gracz dysponuje praktycznie dowolną ilością kamieni szlachetnych takich jak diamenty,  rubiny, czy szmaragdy,  potrzebnych między innymi dla medyka na uzdrowienie części swojej armii, zakup dowolnej ilości aktów przejęcia,  czy też wysyłanie coraz to nowych powozów do zabudowy.


Bug precious stones, this is a flaw in the game, which relies on the possibility of complementing to full his treasure. This suplement can be made in any of your castle, but concerns only to manufactured stone in the castle. 
Thanks bug players has practically any number of precious stones, such as diamonds, rubies, emeralds needed for medic to heal parts of your army, purczase any numbers of acts of acquisition, or sending more and more new carriages for the building.

czwartek, 5 stycznia 2012

Rozbudowałem budynki i co dalej?

               Jeśli już odpowiednio zadbałeś o produkcję najważniejszych surowców na Twoim dworze, zastanów się teraz jak zadbać o ochronę  tego, co zbudowałeś przed atakami wroga.
                Dobrym pomysłem jest stworzenie baraku, placu jeźdźców i budowa katapult.


Na początku zajmij się barakiem, bo on zapewni Ci jednostki podstawowe, czyli tak zwaną piechotę. Koszary proponuję rozbudować do około 10 poziomu, bo w ten sposób skrócisz czas skompletowania odziałów. Pamiętaj też o rozbudowaniu kwatery, która stanowi schronienie dla Twojego wojska, które to będzie bronić Twojego zamku narażając się dla Ciebie w 100%.


                Rozbudowa wału wzmocni dodatkowo Twoją obronę.                Jak już zakończysz rozbudowę i tworzenie miejsca dla wojska, możesz rozpocząć ekspansję. Możesz to zrobić w dwojaki sposób: albo zdobędziesz obce zamki, albo wybudujesz nowe. Gdy zbudujesz 10 zamków staniesz się władcą małego królestwa. Jeśli chcesz mieć DUŻE królestwo, będą Ci potrzebne kamienie szlachetne, w zdobyciu których pomogą Ci badania alchemika, zwłaszcza gdy jest on na co najmniej 20 poziomie.


Powodzenia